revize a opravy plynových a tlakových zařízení

safe-gasCeník revizí plynových zařízení


Provozní revize - zařízení do 50 kW.
Rozvod plynu do 20 m.180 Kč120 Kč*
Každých dalších započatých 20 m.80 Kč40 Kč*
Každý spotřebič.180 Kč120 Kč*
Analizování spalin dle požadavků TPG 704 01
(nutné u spotřebičů v provedení B)
350 Kč200 Kč*
Provozní revize - zařízení nad 50 kW.
Pro složitost těchto zařízení jsou ceny stanovovány individuálně.
Výchozí revize - zařízení do 50 kW.
Rozvod plynu do 20 m.330 Kč200 Kč*
Každých dalších započatých 20 m.180 Kč120 Kč*
Spotřebič kategorie C.220 Kč130 Kč*
Spotřebič kategorie A a B.330 Kč200 Kč*
Tlaková zkouška do 20 m.350 Kč200 Kč*
Tlaková zkouška nad 20 m.180 Kč120 Kč*
Dopočítávání hodnot chybějících v projektu.900 Kč/hod600 Kč/hod*
Výchozí revize - zařízení nad 50 kW.
Pro složitost těchto zařízení jsou ceny stanovovány individuálně.
*Charitativní a dobročinné organizace.

Ceník revizí tlakových zařízení


Provozní revize tlakových nádob stabilních podle obsahu (1x ročně).
do 0,2 m3800 Kč480 Kč*
od 0,2 do 0,8 m3940 Kč570 Kč*
od 0,8 do 1,5 m31 000 Kč600 Kč*
od 1,5 do 5 m31 150 Kč690 Kč*
od 5 m31 190 Kč720 Kč*
Vnitřní revize tlakových nádob stabilních podle obsahu (1x za 5 let).
do 0,2 m31 010 Kč600 Kč*
od 0,2 do 0,8 m31 380 Kč830 Kč*
od 0,8 do 1,5 m31 530 Kč920 Kč*
od 1,5 do 5 m31 800 Kč1 200 Kč*
od 5 m32 120 Kč1 400 Kč*
Zkouška těsnosti tlakových nádob stabilních podle obsahu.
do 0,2 m31 300 Kč800 Kč*
od 0,2 do 0,8 m31 430 Kč860 Kč*
od 0,8 do 1,5 m31 550 Kč1 020 Kč*
od 1,5 do 5 m31 800 Kč1 200 Kč*
od 5 m32 190 Kč1 460 Kč
Tlaková zkouška tlakových nádob stabilních podle obsahu (1x za 9 let).
do 0,2 m31 440 Kč870 Kč*
od 0,2 do 0,8 m31 600 Kč1 060 Kč*
od 0,8 do 1,5 m31 840 Kč1 210 Kč*
od 1,5 do 5 m31 950 Kč1 170 Kč*
od 5 m32 550 Kč1 530 Kč*
Odborná prohlídka kotelny podle instalovaného výkonu (1x ročně).
od 50 do 250 kW1 450 Kč870 Kč*
od 250 do 500 kW1 700 Kč1 140 Kč*
od 500 do 2 000 kW2 170 Kč1 420 Kč*
od 2 MW2 440 Kč1 610 kč*
*Charitativní a dobročinné organizace.

Při dlouhodobé spolupráci a dostatečné velikosti zakázky jsou cestovní náklady ZDARMA.

Hodinová sazba pohotovostního výjezdu je 1500 Kč/hod nebo přirážka 50% nad ceny uvedené v tabulkách výše. O skutečnosti, že činnost považujeme za pohotovostní výjezd budete informování předem.

Jsou-li místa jednotlivých revizí od sebe vzdálena účtujeme si 12 Kč/km. Ve slevové nabídce 8 kč/km. Účtování cestovného a jeho přibližnou výši oznamujeme předem.

Vyhrazujeme si právo určovat, která organizace spadá do slevové nabídky (charitativní a dobročinné organizace).

Nejsme plátci DPH.