revize a opravy plynových a tlakových zařízení

safe-gasRevize plynových zařízení

- zařízení pro výrobu a úpravu plynných paliv (a)

- zařízení pro skladování a přepravu plynů (b)

- plynovody (f)

   - domovní plynovody na plynná paliva
   - průmyslové plynovody na plynná paliva kromě propan-butanu
   - plynovody a přípojky z PE
   - NTL a STL plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu na zemní plyn

- spotřebiče (g)

   - plynové kotle
   - plynová topidla
   - plynové a kombinované sporáky
   - plynové vařiče
   - plynové infrazářiče
   - plynové zásobníkové ohřívače vody

Revize tlakových zařízení

- NA: tlakové nádoby stabilní A, B

- K4: parní a kapalinové kotle 4. třídy

Montáže a opravy plynových zařízení

- plynovody (f)

   - domovní plynovody na plynná paliva
   - průmyslové plynovody na plynná paliva kromě propanu, butanu a jejich směsí
   - plynovody a přípojky z PE
   - NTL a STL plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu na zemní plyn

- spotřebiče (g)

   - plynové kotle
   - plynová topidla
   - plynové a kombinované sporáky
   - plynové vařiče
   - plynové infrazářiče
   - plynové zásobníkové ohřívače vody